De centrales van het VESTA Alarmsysteem hebben behalve «automatische scènes» ook «geavanceerde regels». Ze maken het mogelijk om elke automatische actie te creëren, op een gemakkelijke en intuïtieve manier, dankzij de vooraf gedefinieerde secties. Stel notificaties in zoals: kalender (dagelijks, wekelijks en jaarlijks), temperatuurniveau, luxmeter, modusveranderingen (bij in-/uitschakelen), bewegingsdetectie… Meer dan 3000 voorgedefinieerde en gebruiksklare combinaties. Ontdek hieronder alle details van de scènes en automatische regels van het VESTA Alarmsysteem.

escenas-reglas-vesta-2

Scènes

Nieuwe functies:

Met scènes kunt u een groep acties instellen die het Configuratiescherm kan activeren. De gebruiker kan de scène programmeren om een reeks apparaten en/of acties te activeren om routines te vergemakkelijken of voor een oudere persoon om dagelijkse acties te vereenvoudigen.

Voorbeeld:

Scène: Nachtmodus (deze scène bestaat uit het uitvoeren van een reeks acties om de routine van elke nacht te vereenvoudigen)

  • Zet stekkers uit
  • Doe de lichten uit, behalve de slaapkamerverlichting.
  • Stel de temperatuur in op 22ºC
  • Zet TV uit via IR
  • Wijzig de beveiligingsmodus naar Thuis inschakelen

Hoe activeer je een scène?

De scène kan worden geactiveerd vanuit:

📱 De gebruikers APP

🔲 Z-WAVE-scènekiezer

📍 Geolocatie

📅 Kalenders

⚙️ Automatisch volgens regels

Automatische regels

Werking:

Met de regels kunt u een lijst met automatiseringen maken die de verbinding mogelijk maakt tussen beveiligingsapparaten, automatisering, IP-camera’s en toegangscontroles die zijn toegewezen aan een inbraakcentrale. Ze maken een totale geautomatiseerde controle mogelijk, met de mogelijkheid om de regels te activeren voor meer dan 3000 combinaties van acties. De regels zijn onderverdeeld in drie eenvoudig te programmeren blokken:

  1. Trigger: hier stellen we in hoe de regel wordt geactiveerd. Bijvoorbeeld: kalenders, bewegingsdetectie, open/dicht deurcontact, temperatuur, vochtigheid, voeding, in-/uitschakelen modus wijzigen…
  2. Voorwaarden: Voorwaarden zijn optioneel. Ze stellen ons in staat om meer voorwaarden toe te voegen waaraan moet worden voldaan voordat de acties worden uitgevoerd.
  3. Acties: in deze sectie wijzen we de acties toe die moeten worden geactiveerd als aan de trigger en aan de voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld: een relais aanzetten, een foto opvragen van een IP/PIRCAM-camera, modus wijzigen, temperatuur regelen…

Voorbeelden

🔒 Automatisch inschakelen: deze regel houdt in dat het systeem automatisch wordt ingeschakeld van maandag tot en met vrijdag om 18.30 uur.

auto-armado

💡 Automatisch aanzetten van lichten: deze regel bestaat uit het automatisch aansteken van lichten door beweging van een sensor met de toestand van het uitgeschakelde systeem. Deze lamp gaat automatisch uit na 60 seconden als er geen beweging is.

encendido-automatico-luces

🚪 Automatische vergrendeling: deze regel bestaat uit automatische deurvergrendeling bij het inschakelen van het systeem.

bloqueo-puerta-automatico

🌡️ Alarm bij hoge temperatuur: deze regel bestaat uit het activeren van een alarm bij overschrijding van de geselecteerde temperatuur, in dit voorbeeld -5ºC.

alarma-temperatura-alta