Privacybeleid

We informeren u dat we in vestasaecurity.eu volledig toegewijd zijn aan de vertrouwelijkheid en privacy van persoonlijke gegevens en de bescherming van de gebruikers die ze bezitten, daarom hebben we maatregelen en mechanismen geïmplementeerd om de veiligheid te garanderen, zoals vastgesteld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (679/2016).

Bij vestasaecurity.eu garanderen wij een passend beschermingsniveau voor de natuurlijke personen die de betrokkenen zijn, met volledige eerlijkheid, rechtmatigheid en transparantie. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (679/2016) is er een Register van Verwerkingsactiviteiten opgesteld en zijn er maatregelen genomen die passen bij de geïdentificeerde risico’s.

1. Gegevensbeheerder

  • Identity / Name: VESTA BY CLIMAX – Security Systems
  • E-mail: info@vestasaecurity.eu

2. Doel van de verwerking van uw gegevens en conversatie

VESTA by Climax – Security Systems verwerkt uw gegevens voor:

  • Om uw verzoeken om informatie, twijfels en vragen over onze diensten te beantwoorden.
  • Om u informatie te verstrekken over onze producten, alsmede om u commerciële mededelingen en technische informatie te sturen met betrekking tot de producten die u hebt gekocht.
  • Om u te kunnen inschrijven voor onze vacatures.
  • Om onze diensten en producten per e-mail te verkopen.
  • Geef je toegang tot onze klantenruimte.

Uw gegevens zullen worden bewaard voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt; na afloop daarvan zullen ze worden vernietigd en zullen wij alleen de gegevens bewaren die strikt noodzakelijk zijn om claims te kunnen afhandelen.

 

3. Legitimatie voor verwerking

De rechtsgrondslag die ons toestaat uw persoonsgegevens te verwerken is de toestemming die u ons geeft door contact met ons op te nemen via onze website, telefonisch of via e-mail contact of door uw contact- of visitekaartje af te geven op evenementen (beurzen, presentaties, cursussen, enz.), om uw verzoeken om informatie te behandelen en rekening te houden met uw CV.

Evenzo is de rechtsgrondslag die ons toestaat uw persoonsgegevens te verwerken in verband met het verzenden van commerciële communicatie, de commerciële relatie die met u als klant van VESTA by Climax – Security Systems is aangegaan, hetzij een directe relatie, hetzij door het verwerven van een product via een online winkel of ordermanager. Volgens dezelfde rechtsgrondslag beheren wij onze relatie met u als klant van VESTA by Climax – Security Systems, om u op de hoogte te houden van de gecontracteerde dienst en om u toegang te geven tot ons privégedeelte.

 

4. Ontvangers van uw gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

5. Rechten van de betrokkene

Als gebruiker van vestasaecurity.eu heeft u het recht om:

  • Uw gegevens inzien, rectificeren of vragen ze te verwijderen, zodra u van mening bent dat ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
  • verzoeken om beperking van de verwerking, in welk geval alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de aanspraken worden bewaard.
  • U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres info@vestasaecurity.eu. Als u niet tevreden bent, hebt u het recht een klacht in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming via zijn website www.aepd.es.