Hieronder volgen de nieuwe functies en verbeteringen van het VESTA systeem, vanaf firmware 30H en hoger:

Gebruikerservaring en verbeteringen van het installatieprogramma

Rapportage van toegangsgebeurtenissen in programmeermodus

  • Wanneer een installateur toegang krijgt tot de paneelconfiguratie, wordt een ‘programming entry event’ gerapporteerd.
  • Als de installateur het web-/applicatievenster automatisch sluit, wordt het sluiten van de programmering gemeld

Toewijzing van “Gebruiker 990” om een wijziging van de automatiseringsmodus te melden

  • Wanneer de regels of scènes worden gebruikt om de modus te wijzigen [INSCHAKELEN, UITSCHAKELEN of THUIS INSCHAKELEN], wordt de moduswijziging gerapporteerd onder GEBRUIKER 990 – AUTOMATISERINGEN, zodat zowel de meldkamer als het logboek de automatiseringsactie registreren

Uitbreiding naar 240 codes (gebruikers) per gebied

 • o Het aantal gebruikers per GEBIED is verhoogd.
  o VOORHEEN: 30 gebruikers/gebied
  o MOMENTEEL: 240 gebruikers/gebied

   

Meldingen dashboardfunctie toegevoegd in de gebruikers app

o Het installatiebedrijf kan de functie ‘push notificatie verzenden’ van de backend gebruiken om notificaties naar mobiele telefoons van gebruikers te sturen. Gebruikers ontvangen de push notificatie en kunnen deze notificaties ook zien in het notificatie dashboard.
o Op het prikbord: elke melding die naar elke gebruiker is verzonden, wordt vermeld en blijft gedurende 30 dagen gelogd.

Belangrijkste kenmerken:

 • 🔔Pushmeldingen: met deze functie kan het installatiebedrijf pushmeldingen rechtstreeks naar de mobiele telefoons van gebruikers sturen. Dit zorgt ervoor dat gebruikers direct meldingen ontvangen, zonder dat ze de app hoeven te openen.
 • 👀 Weergave op het dashboard: verzonden meldingen kunnen worden bekeken in het dashboard van de app. Elke melding wordt afzonderlijk vermeld, waardoor gebruikers ze gemakkelijk kunnen bekijken en toegang krijgen tot belangrijke informatie.
 • 💾Meldingslogboek: het meldingsdashboard houdt alle meldingen bij die naar elke gebruiker zijn verzonden. Dit betekent dat eerdere meldingen beschikbaar zijn om te bekijken, zelfs nadat ze in eerste instantie zijn bekeken of verwijderd.
 • 📅Permanentie van meldingen: meldingen blijven 30 dagen op het dashboard gelogd. Hierdoor hebben gebruikers toegang tot eerdere meldingen en kunnen ze verwijzen naar historische informatie als ze deze in de toekomst nodig hebben.
 • 💫Verbeterde communicatie en gebruikerservaring: de meldingsbordfunctie verbetert de communicatie tussen de installateur en gebruikers door een direct kanaal te bieden voor het verzenden van relevante informatie, marketing of welk doel dan ook.

Nieuwe gebeurtenis CID toegevoegd: 1370 om de zone en gebruiker aan te geven die een moduswijziging heeft aangebracht [INSCHAKELEN, UITSCHAKELEN of THUIS INSCHAKELEN] vanaf een kaart- of taglezer.

Detectie van inactiviteit toegevoegd in regels

 • Als het paneel langer dan 2 uur inactiviteit in het systeem detecteert, kan het automatische acties uitvoeren, zoals AUTO-INSCHAKELING, het uitschakelen van een device of welke actie dan ook.

De pincode van de gebruiker beperkt de controle over devices in ongeautoriseerde gebieden.

Dat wil zeggen, als een gebruiker die tot GEBIED 1 behoort een actie wil uitvoeren op een device in een ander gebied, zal hij/zij dit niet mogen doen wegens gebrek aan machtigingen.

De pincode van de gebruiker beperkt de controle over devices in ongeautoriseerde gebieden.

o Het veld “Gebied” toegevoegd in het toegangsprivilege in het gedeelte voor het maken van een gebruikersaccount
o Vanuit de installateur/master app is het mogelijk om toegangsrechten voor GEBIEDEN in te stellen door GEBRUIKERS
o Als een gebruiker geen toegangsrechten heeft tot een gebied:

  • Kan deze gebruiker geen devices bekijken in de niet-geautoriseerde gebieden.

  • Kan deze gebruiker niet overschakelen naar de ongeautoriseerde gebieden
  • Kamers/groepen/scènes met ongeautoriseerde gebieden zijn niet zichtbaar. Met andere woorden, kamers/groepen/scènes kunnen alleen worden bekeken als ze voorwaarden van geautoriseerde gebieden bevatten.
  • U kunt geen gebeurtenissen in niet-geautoriseerde gebieden bekijken, maar u kunt wel systeemgebeurtenissen bekijken.
  • Moduswijzigingswidget: Kan ongeautoriseerde gebieden niet bekijken.
  • Scènetoepassingswidget: Scènes met ongeautoriseerde gebieden worden niet weergegeven.

Optie toegevoegd om “Lokale webtoegang” van SHS in of uit te schakelen.

 • Vanuit het installateursaccount is het mogelijk om de toegang tot de lokale interface in of uit te schakelen

Nieuwe functies en devices

Integratie van IRAGS-35

 • Het is een meervoudige sensor, een combinatie van een IR sensor en een microfonische glasbreuksensor.
 • Maakt volledige configuratie op afstand vanuit SHS mogelijk

Functies

 • Flexibele installatiehoogte van 2,3 tot 2,5 meter (8 tot 8,5 voet)

 • Afstandsbediening van de gevoeligheid en diervriendelijkheid
 • Diervriendelijk tot 25 kg
 • Waarschuwingen bij het detecteren van glasbreuk

“VAELSYS” actie toegevoegd aan scènes

o Voor integratie met VAELSYS systemen is de alarmactie toegevoegd met de specificatie van de analytische ZONE/CHANNEL om identificatie in VESTA te vergemakkelijken.
o Door deze integratie kan VAELSYS het alarm in VESTA activeren door het analysekanaal te specificeren en de alarmgebeurtenis te rapporteren aan de GEBRUIKER en meldkamer.
o In VESTA SCENES hebben we een actie genaamd: VAELSYS zodat wanneer we de scène toepassen het paneel in alarm gaat met Zone 7XX afhankelijk van de gespecificeerde zone.

  • Eenmaal “VAELSYS” geselecteerd in scènes kunt u het zonenummer selecteren:
       • VAELSYS 1 –> GENEREER ALARM OP ZONE 700
       • VAELSYS 2 –> GENEREER ALARM IN ZONE 701
       • VAELSYS 3 –> GENEREER ALARM OP ZONE 702
       • VAELSYS 4 –> GENEREER ALARM IN ZONE 703
       • VAELSYS 5 –> GENEREER ALARM IN ZONE 704
       • VAELSYS 7 –> GENEREER ALARM IN ZONE 706
       • VAELSYS 8 –> GENEREER ALARM IN ZONE 707
       • VAELSYS 9 –> GENEREER ALARM IN ZONE 708
       • VAELSYS 10 –> GENEREER ALARM IN ZONE 709
       • …..
  • Wanneer VAELSYS in alarm gaat, kan het automatisch specificeren welke ZONE/KANAAL in alarm is, waardoor de scène wordt geactiveerd die overeenkomt met het kanaal, zodat zowel de gebruiker als de meldkamer kunnen weten welk analytisch kanaal in alarm is.

Automatische overbrugging van zones na een bepaald aantal triggers in een bepaalde tijd. Aantal triggers en duur: configureerbaar

o Als een detector of zone defect is en niet stopt met detecteren, staat het systeem toe dat deze automatisch wordt overbrugd na X activeringen in XX tijd (Configureerbaar in het gedeelte INSTELLINGEN van het device).
o Wanneer een zone is overbrugd, wordt de overbruggingsgebeurtenis gerapporteerd met vermelding van de overbrugde zone.

[BETA 0.1] [BETA 0.1] Philips Bridge integratie

o De integratie met de Philips Bridge is voltooid
o De centrale kan elke HUE BRIDGE detecteren die is aangesloten op hetzelfde netwerk als de VESTA centrale.
o Alle armaturen kunnen tegelijkertijd worden toegevoegd en gebruikt vanuit de SmartHomeSec app of Philips App.

Naar welke versie moet ik upgraden om alle functies te hebben?

 • Voor VESTA-046 en VESTA-047 inbraakcentrales: HPGW_G_G_demes-0.0.2.30H of hoger.
 • Voor VESTA-046N, -047N, -111N, -112N en -113N: GL_demes-0.0.2.30H of hoger
 • Voor VESTA-243 inbraakcentrales: ESGW_demes-0.0.2.30H of hoger

Hoe te upgraden?

Alle updates worden gepubliceerd en zijn beschikbaar voor de centrales in de update sectie.