MedAlert SHS Privacybeleid

De MedAlert SHS applicatie is volledig toegewijd aan de vertrouwelijkheid en privacy van persoonlijke gegevens en de bescherming van de gebruikers die de eigenaren van deze gegevens zijn, daarom hebben we maatregelen en mechanismen geïmplementeerd om de veiligheid te waarborgen, zoals vastgesteld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (679/2016).

De implementatie van MedAlert SHS garandeert een passend niveau van bescherming van de betrokkenen met volledige billijkheid, rechtmatigheid en transparantie. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (679/2016) is er een Register van Verwerkingsactiviteiten opgesteld en zijn er maatregelen genomen die passen bij de geïdentificeerde risico’s.

Ons privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de MedAlert SHS-softwareapplicatie voor de platforms: Google Play Store, Apple App Store en Web.

Ons privacybeleid omvat de gebruiksvoorwaarden van de toepassingen. Het gebruik ervan impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle daarin vervatte bepalingen. Indien u niet instemt met deze bepalingen, dient u de bovengenoemde toepassingen niet te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk te wijzigen. U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen, aangezien voortgezet gebruik zal worden beschouwd als goedkeuring van alle wijzigingen. In this Privacy Policy we describe how we collect your personal data and why we collect it, what we do with it, who we share it with, how we protect it and your choices regarding the processing of your personal data. Dit beleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens die door het bedrijf worden verzameld voor het verlenen van zijn diensten. Als u instemt met de maatregelen in dit beleid, stemt u in met onze verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in dit beleid.

 

1. Gegevensbeheerder

  • Id: MedAlert SHS By Demes
  • FISCAAL IDENTIFICATIENUMMER: ESB60347010
  • Postadres: Av. de la Industria, 25, 28823 Coslada, Madrid, Spanje.
  • E-mail: privacidad@bydemes.com

  2. Belangrijkste beginselen

  Onze principes zijn:

  • Wettigheid: Wij verzamelen uw Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
  • Gegevensminimalisatie: Wij beperken het verzamelen van persoonsgegevens tot wat strikt relevant en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
  • Doelbeperking: Wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen voor de aangegeven doeleinden en alleen in overeenstemming met uw wensen.
  • Nauwkeurigheid: Wij houden uw persoonsgegevens nauwkeurig en actueel.
  • Gegevensbeveiliging: Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen die in verhouding staan tot de risico’s om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet worden geschaad, zoals onbevoegde bekendmaking of toegang, accidentele of onrechtmatige vernietiging of accidenteel verlies of wijziging en elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.
  • Toegang en rectificatie: Wij hebben de middelen voor u om uw gegevens in te zien of te rectificeren wanneer u dat wenselijk acht.
  • Bewaring: Wij bewaren uw persoonsgegevens op een rechtmatige en passende wijze en alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
  • Internationale doorgifte: wanneer uw gegevens buiten de EU/EER worden doorgegeven, worden zij adequaat beschermd.
  • Derden: Toegang en overdracht van persoonsgegevens aan derden vindt plaats overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en met passende contractuele waarborgen.
  • Direct marketing en cookies: Wij voldoen aan de geldende wetgeving inzake reclame en cookies.

  3. Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

  De soorten gegevens die kunnen worden opgevraagd en verwerkt zijn: Gegevens van identificerende aard. De applicatie verkrijgt de informatie die u verstrekt wanneer u de applicatie downloadt en registreert. Om bepaalde diensten te kunnen gebruiken of toegang te krijgen tot bepaalde inhoud, moet u eerst bepaalde persoonsgegevens verstrekken, die alleen zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij verzamelen ook automatisch gegevens over uw gebruik van de toepassing, die nodig zijn voor de werking van de toepassing. Wanneer wij om uw Persoonsgegevens vragen, zullen wij u duidelijk informeren welke Persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doel. In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens met als doel: Het verstrekken van informatie, diensten, producten, relevante informatie en nieuws in de sector. Communicatie verzenden. De werking van toepassingen, met inbegrip van het gebruik van de locatiegegevens van uw toepassing:

  4. Doel van de verwerking van uw gegevens en gesprek

  MedAlert SHS verwerkt uw gegevens voor:

  • Om uw verzoeken om informatie, twijfels en vragen over onze diensten te beantwoorden.
  • Om u informatie te verstrekken over onze producten, alsmede om u commerciële mededelingen en technische informatie te sturen met betrekking tot de producten die u hebt gekocht.
  • Om u te kunnen inschrijven voor onze vacatures.
  • Om onze diensten en producten per e-mail te verkopen.
  • Geef je toegang tot onze klantenruimte.

  Uw gegevens zullen worden bewaard voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt; na afloop daarvan zullen ze worden vernietigd en zullen wij alleen de gegevens bewaren die strikt noodzakelijk zijn om claims te kunnen afhandelen.

  5. Legitimatie voor verwerking

  De rechtsgrondslag die ons toestaat uw persoonsgegevens te verwerken is de toestemming die u ons geeft door contact met ons op te nemen via onze website, telefonisch of via e-mail contact of door uw contact- of visitekaartje af te geven op evenementen (beurzen, presentaties, cursussen, enz.), om uw verzoeken om informatie te behandelen en rekening te houden met uw CV.

  Evenzo is de rechtsgrondslag die ons toestaat uw persoonsgegevens te verwerken in verband met het verzenden van commerciële communicatie, de commerciële relatie die met u als klant van VESTA by Climax – Security Systems is aangegaan, hetzij een directe relatie, hetzij door het verwerven van een product via een online winkel of ordermanager. Volgens dezelfde rechtsgrondslag beheren wij onze relatie met u als klant van VESTA by Climax – Security Systems, om u op de hoogte te houden van de gecontracteerde dienst en om u toegang te geven tot ons privégedeelte.

  6. Ontvangers van uw gegevens

   

  Your data will not be passed on to third parties unless legally obliged to do so.

  7. Rechten van de betrokkene

  Als gebruiker van MedAlert SHS heeft u het recht om:

  • Uw gegevens inzien, rectificeren of vragen ze te verwijderen, zodra u van mening bent dat ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
  • verzoeken om beperking van de verwerking, in welk geval alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de aanspraken worden bewaard.
  • U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

  Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres mail@MedAlertSHS.eu. Als u niet tevreden bent, hebt u het recht een klacht in te dienen bij het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming via zijn website. www.aepd.es.

  8. Gebruik van locatiegegevens

  De door de MedAlert SHS-applicatie verkregen locatiegegevens worden alleen gebruikt om de gebruiker van de applicatie een melding te sturen of een scène toe te passen. Deze gegevens worden niet opgeslagen door de MedAlert SHS-toepassing en zijn alleen toegankelijk voor de persoon die toegang heeft tot de MedAlert SHS-gebruikersaccount.